Rasulullah’tan Cuma Hadisleri

10 Eylül 2015 Perşembe, 23:57

Cuma; toplanmak mânasına gelir. Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibâdet, o günü bayram günü değerine yükseltir. güzel cuma hadisleri, cuma günüyle ilgili hadisler, cuma hadis şerifler, cuma günü hadisleri, hadisi şerifler, cuma hadisleri buhari, cuma hadisleri tirmizi, cuma hadisleri müslim, cuma hadisleri facebook.. İşte Cuma gününün bilinmeyen diğer mucizeleri, Rasulullah’tan Cuma Hadisleri enguzelyenisozler.com‘da sizlerle..

________________________________________________________________________________

 

Rasulullah’tan Cuma Hadisleri

 

 • Cuma gününde bir saat vardır ki; Müslüman olan hiçbir kul, namaz kılarken, o saate rastlayıp da Allah’tan bir şey istemeye dursun. Duasını kabul eder; illa matlubunu verir.
 • Cuma, fakirlerin Haccı, mü’minlerin ve gök ehlinin bayramı, Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisidir. 
 • Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin kaynağıdır.
 • Cuma günü geldiği için sevinen bir mü’mine,kıyamete kadar sevab verilir ki;adedini ancak Cenab-ı Hak c.c. bilir. 
 • Cuma günü vefat eden mü’minlere şehid sevabı verilir. Ölen, kabir azabından korunur.
 • Cehennem her gün kızdırılır, ancak Cuma günleri bundan müstesnadır. 
 • Cuma namazından sonra dünya kelamı söylemeden evvel, kulhüvallahü ehad, kul euzu birabbil felak,kul euzu birabbinnas surelerini yedişer defa okuyan kimseyi,diğer Cuma gününe kadar kötülüklerden Cenab-ı Hak c.c. muhafaza buyurur.
 • Cuma günü bana çok selat edin.Zira o gün, meleklerin hazır olacağı vakit ve şahitlikte bulunacakları bir yevm-i meşhuddur. O gerçek kimse bana selat etmeye dursun; onun selatı bitince,muhakkak bana arz olur. 
 • Cuma gecesi, gündüzü ile beraber yirmi dört saattir.Bundan her saatte cehenneme müstehak olanlardan altıyüz bin kişiyi Allah-ü Teala’nın azad eylemesi vardır.
 • Ümmetin bayramlarında, Cuma’nın efdal bayram olmadı. Cuma günü, Ramazan ve Kurban bayramlarından efdaldir. Cuma gününde kılınan iki rekat namaz başka günde kılınan bin rekattan efdaldir. 
 • Özrü yokken Cuma namazını terk eden, bir altın bulamazsa yarım altın sadaka versin.
 • Cuma namazına gidene; Cuma guslü yapmak, misvaklanmak, varsa koku kullanmak lazımdır. Bunları yapamayan, güzel bir abdest alır ve ağzını iyice yıkar. 
 • Beş gece vardır ki,o gecede yapılan dualar reddedilmez.Recebin ilk gecesi,Şabanın on beşinci gecesi (yani Berat gecesi).Cuma gecesi Ramazan Bayramı gecesi , Kurban Bayramı gecesi.
 • Özrü olmaksızın üst üste üç cumayı terk edenin Allah kalbini mühürler. Allah da bir kimsenin kalbini mühürleyecek olursa, onu cehennemin en alt tabakısına kor. 
 • Her müslümanın, baş ve vücudunu haftada bir defa yıkayacak şekilde gusletmesi haktır.
 • Cuma günü, müezzin ezan okuduğu zaman, çalışmak haramdır. 
 • Cuma günü baliğ olan bir Müslüman için gusletmek, misvak kullanmak ve bulabiliyorsa koku sürünmek sünnettir.
 • Nezafete ziyadesiyle riayet ediniz. Hak Teala İslam dinini nezafet üzerine bina kılmıştır.Cennete nezafeti olanlar girecektir. 
 • Bir kimse Cuma gecesi yahut Cuma günü sure-i Duhan’ı okursa;Cenab-ı Vacib-ül Vücut o kimse için Cennete bir saray bina eder.
 • Bir kimse Cuma gecesi veyahut Cuma günü sure-i KEhf-iokusa;o kimsenin okuduğu mahalden,Mekke’yi Mükerreme’ye kadar kendisine bir nur verilir ve gelecek Cuma’ya kadar ve üç günde ziyade günahı mağfiret olunur. Yetmişbin melek ona dua ve istiğfarda bulunur.Siraca zatülcenp, bars ve miskin illeti ile deccal fitnesinden emin olur. 
 • Biliniz ki ;bu günde bu makamda ve bu ayda ,Cenab-ı Hak c.c.kıyamete kadar devam etmek üzere size Cuma namazını farz kılmıştır.Hayatında olsun ,ölümünden sonra olsun, ister adil imanın, ister zalim imanın tebası altında bulunsun;her kim Cuma’yı inkar veya istihfaf edecek olursa, Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve hiçbir işini tamamlamasın. Biliniz ki;Cuma’yı terk edenin namazı da ,zekatı da ,orucu da kabul değildir.Meğer ki tevbe etmiş olsun, tevbe edenin, Allah c.c.tevbesini kabul eder.
 • Kim her Cuma günü bir defa anne ve babasının veya birinin kabrini ziyaret ederse,günahları af olunur. 
 • Ölünün mezardaki hali,imdad diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer, boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi. Meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek dua’yı gözler, kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmesinden daha ziyade sevinir. Allah-ü Teala yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerinde ölülere hediyesi ,onlar için dua ve istihfar demektir.
 • Beş vakit namazla, Cuma namazları ve Ramazan orucu; büyük günahlardan sakınıldıkca, aradaki küçük günahları affettirir. 
 • Enes İbni Malik’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Her kim Cuma günü ve gecesi, bana yüz kere salat okursa, Allahu Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de, otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allahu Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir.”
 • Bir cuma günü Allah Rasûlü: “Ey Müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki, Allah Teala, onu sizlere bayram kılmıştır” buyurmuştur. Cuma günü yapılan hayırlı işlerin de özel kıymeti, kutsiyeti ve makbuliyeti vardır Amellerin sevabı, cuma gecelerinde binlere çıkar.
 • Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim, cuma günü ve cuma gecesi bana salat ü selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir Ben de onu beyaz bir deftere yazarım.
 • Cuma günü bana çokça salat ü selam getirin Çünkü bu gün, meleklerin kendisini müşahede ettiği, hazır bulunduğu meşhûd bir gündür.
 • Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. [Taberani]
 • Allah’a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin! [Taberani]
 • Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]
 • Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk verilir. [Taberani]
 • Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil olur.[Müslim]
 • Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. [Müslim]
 • Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır. [Tirmizi]
 • Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. [Tirmizi]
 • Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

 

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

En Güzel Yeni Sözler Aşk 2015 Popüler Sözler: Komik Sözler