Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Dualar

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:53

Bu yazımızda size günlük yaşantımızda her türlü sıkıntıyı gideren duaları paylaşacağız. Sıkıntıya düştüğümüzde daraldığımızda bu duaları okuyarak  manen ve ruhen rahatlayabiliriz.

 • Allahümme rahmeteke ercü fela tekilin ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şe’ni küllehu la ilahe illa ente.”
  (“Allah’ım! Sen’den ancak rahmetini umuyorum.beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsime bırakma,her işimi iyileştir.Sen’den başka ilah da yoktur.”)
 • “Allahu,Allahu.la üşrike bihi şey’en”
  (“Allah,Allah.O’na hiç bir şeyi ortak etmem.”)
 • “La ilahe illallahü’l-Azimü’l-Halim.La İlahe illallahü Rabbü’l -Arşi’l-Azim.La İlahe İllallahü Rabbü’s-semavati ve Rabbü’l-arşi’l-kerim”
  (“Yüceler yücesi ve Hilm sahibi Allahü teala’dan başka ilah yoktur.Büyük Erş’ın sahibi Allahü teala’dan başka ilah yoktur.Göklerin Rabbi,yerin Rabbive şerefli arş’ın rabbi Allahü  Teala’dan başka ilah yoktur.”)
 • “Ya hayyü,ya Kayyumü bi-Rahmetike esteğisü”
  (“Ey devamlı var olan ve yarattıklarını varlıkta tutan Allah’ım! rahmetinle imdad isitiyorum.”)
 • “Allahümme atina fi’d-dünya haseneten ve fil’l-ahireti haseneten ve kına azaben’n-nar.”
  (Allah’ım! Bize,hem dünyada ,hem ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru”)
 • “La ilahe İlla ente subhaneke inni küntü mine’z-zalimin”
  (“Sen’den başka ilah yoktur.Seni tenzih ederim.Şüphesiz ben zalimlerden oldum”)
 • “Euzübi-kelimati’l-lahi’t-tammeti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemazati’ş-şeyatıyni ve en yahdurun”
  (“Kendi gazabından,kullarının şerrinden,şeytanın vesveselerinden ve bana uğramalarından  Allahu Teala’nın tam olan kelimelerine sığınırım.”)
 • “Bismi’llahi ala nefsi ve mali ve dini.Allahümme razzıni bi-gazaike ve barik li fi-ma kudira li hatta la ühıbbe ta’cile ma ahharte vela te’hira ma accelte.”
  (“kendim,malım ve dinim üzerine Allahu teala’nın İsm-i şerifini okurum. Allah’ım! kaza ve hükmüne beni razı et.bana takdir edileni bereketlendir ki,sonraya bıtraktığının şimdi ve şimdi yaptığının sonra olmasını isteyip temenni etmiyeyim.”)

Sıkıntı Duası Ya Vedüd Latince Yazılım

Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ ze’l-Arşi’l-Mecîd!
Yâ Mubdiu, Yâ Muîdu! Yâ Fe’âlun limâ yurîd! Es’eluke bi nurî
vechikellezi mele’e erkâne’ arşike ve es’eluke bi gudretikellezî
kadderte bihâ alâ halkike ve bi rahmetikellezi vesi’te kulle şey’in
lâ ilâhe illâ ente, Yâ Muğîsu eğîsnî, Ya Muğîsu eğîsnî, Ya Muğîsu eğîsnî

Türkçe Meali

Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Ey yüce Arşın sahibi!
Ey her şeyi hiçten yaratan Mubdi! Ey ölmüş yaratıkları
yeniden yaratacak Muîd! Dilediğini yapabilen Allah’ım.

Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nuru hürmetine
bütün yaratıklara gücünün yettiği kudretin ve her şeyi
içine alan rahmetin hürmetine
Sana yalvarıyorum Senden başka ilah yoktur

Ey imdad isteyenlerin yardımcısı !Bizim imdadımıza koş
Ey zorda kalanlara yardım eden ! Bize yardım eyle

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

En Güzel Yeni Sözler Aşk 2015 Popüler Sözler: Komik Sözler